Algemene Voorwaarden

Deelname / Opzegging / Lesgeld t.b.v. de lessen

Deelname aan één van de groepslessen of workshops uit het aanbod van Just You, betekent akkoord gaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen de Algemene Voorwaarden tussentijds aangepast worden. Just You berekent geen inschrijfkosten.

  • De proefles Yoga is gratis
  • Indien u daarna besluit deel te nemen, gaat het abonnement in
  • Indien u door omstandigheden voor langere tijd niet in de gelegenheid bent aan de lessen deel te nemen, kan in overleg de betaling opgeschort worden.
  • Het maandbedrag dient uiterlijk de 1e les van de maand betaald te zijn/worden.
  • Er is geen opzegtermijn, echter zal de betaling van de lopende maand niet teruggestort of geannuleerd worden.
  • Bij het volgen van losse yogalessen dient het bedrag van €14 bij aanvang van de les betaald te worden.
  • Er worden geen inschrijfkosten of administratiekosten berekend.

Lichamelijke klachten/ Geestelijke klachten/ Aansprakelijkheid

Just You en de docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies van eigendommen of opgelopen letsel van de cursist voor, tijdens en na het volgen van de groepslessen, privé lessen, therapie sessies, workshops.

Het is belangrijk dat de cursist zijn /haar eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert. De cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Het aanbod van Just You kan de reguliere geneeskunde nooit vervangen! Wanneer u onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut of specialist, of wanneer er fysieke beperkingen (hoge /lage bloeddruk, spier/ gewrichtspijn of wat voor klachten dan ook) zijn, dan is het belangrijk om dit voor aanvang van de les , behandeling of workshop te melden. Ook als de klachten niet relevant lijken. Dit is ook belangrijk bij zwangerschappen, meld een zwangerschap zo spoedig mogelijk. Op deze manier kan de docent er tijdens de les mogelijk rekening mee houden of alternatieven aanbieden. Just You mag geen medische gegevens opslaan en de docent of inval docent is dus afhankelijk van wat de cursist meld.

Afwezigheid docent

Mocht de docent zelf door ziekte of door overmacht niet aanwezig kunnen zijn dan zal er geprobeerd worden om een vervangende docent te vinden mocht dit niet lukken dan wordt het betaalde abonnenmentsgeld terug gestort.