Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacybeleid van Just You

1.0 Inleiding
2.0 Privacybeleid /Verantwoordelijke
3.0 Persoonsgegevens die Just You verwerkt.
3.1 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
3.1.1 Facturen
3.1.2 Website
3.1.3 Facebook
3.2 Nieuwsbrieven
3.3 Hoelang bewaart Just You de persoonsgegevens.
4.1 Klachtenregeling
5.0 Wijzigingen in het beleid.


Privacybeleid

1.0 Inleiding

Hier staat het Privacy beleid van Just You omschreven, met Anoushka Gielens als eigenaresse. Het betreft zowel de website www.justyou.nu, als de lessen en trainingen die gegeven worden – zowel in groepsverband als privé. Just You respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website. Just You vindt het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaat zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij het uitgangspunt. De AVG volgt de oudere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op, en vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde Privacywetgeving. De Engelse naam van de wet is: General Data Protection Regulation (GDPR).

De website http://justyou.nu wordt bijgewerkt door Anoushka Gielens. De hosting vindt plaats bij https://www.versio.nl/. Versio slaat de gegevens van de website op in Nederland.

2.0 Privacybeleid / Verantwoordelijke:

Just You, d.m.v. Anoushka Gielens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacybeleid en in de Privacyverklaring.

Contactgegevens: Just You, http://justyou.nu, Staringlaan 18, 2985 BN Ridderkerk. Eigenaar van Just You is Anoushka Gielens. Zij is te bereiken via info@justyou.nu of via mobielnummer: 0031-6-22544022

3.0 Persoonsgegevens die Just You verwerkt:

Just You verwerkt persoonsgegevens omdat er gebruik wordt gemaakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens door u zelf verstrekt zijn.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Just You verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Mobiel telefoonnummer
– WhatsApp / SMS
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer


3.1 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het maken van een factuur.
  • Incasseren van het contributie bedrag.
  • Informeren van wijzigingen in het lesrooster d.m.v. WhatsApp/ SMS of e-mail.
  • Informatie verschaffen en delen via Facebook.
    (Betreft informatie over evenementen en lessen.
  • Informatie verschaffen en delen via de website. (Betreft informatie over evenementen en lessen of het doorgeven van wijzigingen).
  • Just You verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

3.1.1. Facturen
Facturen worden per opdracht verstuurd. Dit gebeurt via een email of per post, naar gelang de behoefte van de klant.

De facturen met de persoonlijke gegevens worden behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. Deze termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Just You verkoopt de gegevens niet aan derden.

Incasseringen of betaalverzoeken lopen via de Rabobank met het IBAN rekening nummer: NL80 RABO 0323 1519 81 tnv A.A.H. Gielens, Ridderkerk.

3.1.2 Website:

Just You gebruikt geen Cookies. Op de website van Just You staan links naar websites van andere organisaties. Just You is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, noch de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de desbetreffende websites.

3.1.3 Facebook:

Just You maakt gebruik van Facebook. Mensen zijn zelf verantwoordelijk of zij op berichten van Facebook reageren. Just You heeft geen invloed op de manier waarop Facebook de input verwerkt of gebruikt.

3.2 Nieuwsbrieven

Just You d.m.v. Anoushka Gielens verstuurt nieuwsbrieven per email. Ook hiervoor geldt onverminderd het Privacybeleid.

3.3 Hoe lang bewaart Just You de persoonsgegevens:

Just You bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Just You gebruikt de persoonlijke gegevens voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening. Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen.

4.1 Klachtenregeling:

U kunt ervan uitgaan dat de docent van Just You en de eventuele inval docenten hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de manier waarop met u is omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Heeft u behoefte om het gesprek aan te gaan dan kan dit uiteraard altijd. Neem dan contact op met Anoushka Gielens. Ze streeft ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst direct bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

5.1 Wijzigingen in beleid:

Anoushka Gielens behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Privacybeleid aan te brengen. De wijzigingen treden dan in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.